Ave verum corpus/Var välsignad - Stämsats
Artikelnummer: SKS67S
 
214,00 kr
Sättning: SATB, Orgel, Stråkorkester
Textförfattare: Setterlind Bo
Kalendarium: Palmsöndagen, Långfredagen, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Jungfru Marie bebådelsedag,

Övrig information:
Stämsats (3-3-2-2-1)

Går även att använda vid:
Begravning
Nattvard
Meditation