Ave verum corpus/Var välsignad - Partitur
Artikelnummer: SKS67P
 
87,00 kr
Sättning: SATB, Orgel, Stråkorkester
Textförfattare: Setterlind Bo
Kalendarium: Palmsöndagen, Långfredagen, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Jungfru Marie bebådelsedag,

Övrig information:
Går även att använda vid:
Begravning
Nattvard
Meditation