Ave verum corpus/Var välsignad
Artikelnummer: SKS67
 
23,00 kr
Sättning: SATB, Orgel, Stråkorkester
Textförfattare: Setterlind Bo
Kalendarium: Palmsöndagen, Långfredagen, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Jungfru Marie bebådelsedag,

Övrig information:
Går även att använda vid:
Begravning
Nattvard
Meditation

Svensk och Latinsk text.
Partitur och stämmor (3,3,2,2,1)