Ave verum corpus/Var välsignad
Artikelnummer: SKS377
 
19,00 kr
Sättning: SATB
Textförfattare: Setterlind Bo
Kalendarium: Fastetid, Palmsöndagen, Långfredagen, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
Ur Five short communion anthems