Ave Maris Stella
Artikelnummer: SKS304
 
32,00 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Grieg Edvard
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Jungfru Marie bebådelsedag