Alla människor är födda fria
Artikelnummer: SKS295
 
23,00 kr
Sättning: unison/SA/SAB/SATB, Piano
Kompositör: Leijon Jerker
Textförfattare: Melin Margareta
Kalendarium: Sjätte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet