Ave Maria
Artikelnummer: SKS257
 
39,00 kr
Sättning: SA, Diskantkör
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
Medeltida antifon baserad på Luk. 1:42.