Sänd ditt ljus och din sanning
Artikelnummer: SKS236
 
23,00 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Hovland Egil
Kalendarium: I allmänhet, Tredje söndagen i fastan, Söndagen före pingst, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Nattvard,