Herre Jesus, var hos oss
Artikelnummer: SKS21
 
35,00 kr
Sättning: Diskantkör
Kompositör: How Martin
Kalendarium: Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Bönsöndagen,

Övrig information:
För 3-stämmig kör och orgel/piano Text: J.A.Hellström