Fader, hör våra böner
Artikelnummer: SKS197
 
27,00 kr
Sättning: SAB, Piano
Textförfattare: Gravé Rolf
Kalendarium: Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Bönsöndagen