Credo - körpartitur
Artikelnummer: SKS177
 
23,00 kr
Sättning: SATB
Textförfattare: Hartman Olof
Kalendarium: Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet

Övrig information:
SATB, unison sång, brass, pukor och orgel.

Credo är en sjungen trosbekännelse och tanken är att församlingen ska beredas möjlighet att medverka med unison sång i samtliga verser.

Besättning: 3 trp-2trb-pukor