Ave Maria
Artikelnummer: S345
 
20,00 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Mäntyjärvi Jaakko
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag