Modus Vetus - Gehörsstudier i dur/moll-tonalitet
Artikelnummer: N06150
 
249,00 kr
Redaktör: Edlund Lars

Övrig information:
Boken är indelad i 4 avdelningar:
Melodiläsning
Rytmövningar
Generalbasövningar
Praktiska harmoniövningar vid pianot