Modus Novus
Artikelnummer: N05936
 
209,00 kr
Redaktör: Edlund Lars

Övrig information:
LÄROBOK I FRITONAL MELODILÄSNING
Studies in reading atonal melodies/Lehrbuch in freitonaler Melodielesung
Språk: svenska, engelska, tyska