Aningsfyllda sekler skrida/Vi tacke dig, O Jesu God
Artikelnummer: MSMS95-96
 
12,50 kr
Sättning: TTBB
Kalendarium: Femte söndagen i påsktiden

Övrig information:
Innehåller:
Aningsfyllda sekler skrida - Uno Överström
Vi tacke dig, O Jesu God - Johannes Zahn

Notbilaga till Sångarbladet, december 1956.