Davids 92:a psalm
Artikelnummer: MSMS1
 
10,00 kr
Sättning: TTBB
Kompositör: Södersten Axel
Kalendarium: Palmsöndagen

Övrig information:
Notbilaga till Sångarbladet nr 11, 1937.