5 sånger ur offensivsånger III
Artikelnummer: M82
 
22,00 kr
Sättning: SATB
Kalendarium: Septuagesima

Övrig information:
M-serien

Ett är nödvändigt - SATB + Ackompanjemang
Gunno Södersten; Nils Holmstrand

Jesus nu som fordom ropar - SAB
W. Bradbury; Sven Johansson; arr. Gunnar Eriksson

Han tar icke glansen av livet - SATB
Elling Enger; Tryggve Bjerkeheim; arr. Kjell Lönnå

I jesus min frälsning - SAB
Ur Hemlandstoner; sättning Olle Widestrand

Med jesus fram i de bästa åren - Unison + ackompanjemang
Otto Nordlund; J. A. Eklund; arr. Lennart Spångberg