Ave Maria
Artikelnummer: GE11527
 
23,00 kr
Sättning: SATB, Piano
Kompositör: Schubert Franz
Kalendarium: Jungfru Marie bebådelsedag, Fjärde söndagen i Advent, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Nattvard, Bönsöndagen