Ave Maria
Artikelnummer: GE11439
 
35,00 kr
Sättning: SA, Orgel
Kompositör: Lindberg Olle
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
För damkör eller två soloröster.Version för blandad kör a cappella: WC 3061.

Klicka här för att visa exempel (PDF-fil)