Ave verum corpus
Artikelnummer: GE11348
 
23,00 kr
Sättning: SAB, Orgel
Kompositör: Elgar Edward
Textförfattare: Setterlind Bo
Kalendarium: Långfredagen, Fastetid, Nattvard

Övrig information:
Enstämmiga partier som även kan framföras av solist varvas med körpartier.