Dansa inför Herren
Artikelnummer: GE11332
 
32,00 kr
Sättning: Diskantkör, SSA
Kompositör: Trad judisk sång
Arrangör: Hernqvist Lars
Textförfattare: Brattgård Kajsa
Kalendarium: Fjärde söndagen i fastan, Annandag Påsk, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag

Övrig information:
Den hebreiska originaltexten återfinns i Ordspråksbokens sista kapitel där tacksamhet i poetiska ordalag uttrycks över kvinnan i familjen, hennes rättrådighet och allehanda förtjänster. Många tolkar texten som en allegori där gudomlig närvaro, andlighet och vishet åsyftas. Enligt judisk tradition reciteras texten inför kommande helg i tacksamhet över den gångna veckan.