Ave Maria
Artikelnummer: GE11106
 
35,00 kr
Sättning: SSA, Piano, Flöjt
Kompositör: Childs David N.
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information:
Kan även sjungas vid Mariagudstjänster.