Fader, vi har brutit det bröd
Artikelnummer: GE10964
 
20,50 kr
Sättning: SAB, Orgel
Textförfattare: Larsson Rolf
Kalendarium: Fjärde söndagen i fastan, Nattvard