Kristus lever nu
Artikelnummer: GE10827
 
19,00 kr
Sättning: SAB
Kompositör: Folksång Jamaica
Textförfattare: Boström Tomas
Kalendarium: Fjärde söndagen i fastan, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Nattvard, Påsk,

Övrig information:
Fred och Frihet.