Gospel 2 - Nothäfte
Artikelnummer: G2KP
 
87,00 kr
Sättning: SATB
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen

Övrig information:
Nothäfte - körsats och ackordanalys

Innehåll, kalendarium inom parentes:
This is the day (4 i påsktid)
Down by the riverside (1 e trefaldighet, 16 e trefaldighet)
Praise be to God
I love to praise Him
I love You Lord today (Septuagesima, 2 i påsktid, 11 e trefaldighet)
Clap Your hands
I promised the Lord (2 i fastan, 3 i fastan, 4 i påsktid, 6 e trefaldighet, 9 e trefaldighet, 21 e trefaldighet, söndag före domsöndag)
Blessed be the name of the Lord (3 i påsktid)
Follow the Lord (2 e trefaldighet, 6 e trefaldighet, 18 e trefaldighet)
Do You know Him (2 i påsktid)
I cannot stop praising the Lord
Newborn soul
Better be ready (söndag före domsöndagen, 2 advent)
It will be alright