Segerfurste
Artikelnummer: ER103244
 
37,96 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Reger Max
Kalendarium: Skärtorsdagen, Långfredagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag Påsk, Pingstdagen, Annandag Pingst

Övrig information:
Åtta satser för påsk och pingst för blandad kör.
Innehåll:
Krist är uppstånden
Nu är den mörka natt förbi
Din spira, Jesus, sträckes ut
Segerfurste, ärans konung
Jesus, gör mig så till sinnes
O, låt Din kärleks eld
O Gud, all frälsnings källa
Högt lovad vare Du