Det är gott att tacka Herren
Artikelnummer: CA8740
 
22,00 kr
Sättning: SATB, Barytonsolo, Orgel
Kompositör: Gustafsson Kaj-Erik
Textförfattare: bibeltext

Övrig information:
Liten andlig konsert för kör, barytonsolo och orgel.