Birgittabönen
Artikelnummer: CA31702
 
22,00 kr
Sättning: SATB, diskant
Kompositör: Wikström Lars
Textförfattare: Den heliga Birgitta
Kalendarium: Septuagesima, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet

Övrig information:
"Som titel är BIRGITTABÖNEN kanske mest känd som den korta texten i omkvädet. När jag blev närmare bekant med Birgittabönen så ingick omkvädets text som en av flera verser i den. Från början gjorde jag endast melodi till omkvädet att sjungas mellan böneverserna men uppmanades senare att komponera melodi till alla verser. När det blev klart såg jag det som naturligt att sätta BIRGITTABÖNEN som titel för hela kompositionen."