15 Bibel-setninger
Artikelnummer: C1801
 
48,00 kr
Sättning: 1-3st kör, Orgel
Kompositör: Miller Timothy

Övrig information:
Innehåller:
I begynnelsen var ordet
Søk Herren mens han er å finne
Kjærligheten er ikke at vi har elsket Gud
Et nytt bud gir jag dere
Hold dere nær til Gud
Gud er ånd
Min sjel, lov Herren
Som en far er barmhjertig mot sine barn
Søk først Guds rike
Den som gjør Guds vilje
Den som elsker meg
Himmel og jord skal forgå
Jag er verdens lys
Gud er lys
Kom til meg