Herre rör oss med din kärlek
Artikelnummer: 9824
 
16,00 kr
Sättning: SATB,8mars
Kompositör: Åkerblom Helena
Textförfattare: Åkerblom Helena
Kalendarium: Tjugonde söndagen efter trefaldighet