All världen nu sig gläder
Artikelnummer: 9806
 
36,00 kr
Sättning: Diskantkör, SSAA
Kompositör: Steurlein Johann
Arrangör: Sjögren Albert
Kalendarium: Pingstdagen, Midsommardagen, Söndagen före domssöndagen