Musikens nycklar
Artikelnummer: 9789121184059
 
578,34 kr
Sättning: Bok

Övrig information:
Musikens nycklar ger en introduktion i musikens teori, sångteknik, instrumentkännedom, ljudlära och musikhistoria. Materialet är lätt att anpassa efter olika arbetssätt. Avsnitten är rikt illustrerade med notexempel och bilder.

Lämplig för

GrundskolaGrundskola år 4-6MusikLärarlitteraturGrundskolaGrundskola år 6-9MusikLärarlitteraturGymnasiumGymnasiegemensamt och HögskoleförberedandeMusikteoriArrangering och komposition 1KomplementGymnasiumGymnasiegemensamt och HögskoleförberedandeMusikInstrument eller sång 1Komplement