Bibelvisor för blandad kör, del 5
Artikelnummer: 9711
 
42,00 kr
Sättning: SAB
Kompositör: Edström Elisabeth
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Den helige Mikaels dag, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen

Övrig information:
Innehåller:

Gud är ljus (Text 1 Joh. 1:5) - Kyndelsmässodagen
Var hälsad (Text Luk. 1:28-38) - Jungf. Marie beb.
Nu finns frälsningen (Text Upp. 12:10,12) - Den helige Mikaels dag
Hämta er styrka (Text Ef. 6:10,17-18) - 19e sönd. e. Trefaldighet
Saliga de som sörjer (Text Matt. 5:4-5.7-8) - Alla Helgons Dag
- Herren din Gud (Text Sef. 3:17) Sönd. f. Domsöndagen
- Sannerligen (Text Matt. 25:40) Domsöndagen