Ave Maria
Artikelnummer: 9611
 
22,00 kr
Sättning: Diskantkör, orgel
Kompositör: Sköld Agneta
Kalendarium: Jungfru Marie bebådelsedag