Herre förbarma dig
Artikelnummer: 9609
 
16,00 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Åkerblom Helena
Textförfattare: Åkerblom Helena
Kalendarium: Tjugonde söndagen efter trefaldighet, sånger under dagens tider kväll, Sexagesima