Bibelvisor för kör, del 4
Artikelnummer: 9539
 
42,00 kr
Sättning: SAB, SATB
Kompositör: Edström Elisabeth
Kalendarium: Pingstdagen, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Övrig information:
Pingstdagen - Trefaldighetstiden

Innehåll:
Tacka Herren (Pingstdagen)
Döm inte (4 sönd.e. Trefaldighet)
Tjäna varandra (9 sönd.e. Trefaldighet)
Låt oss älska varandra (13 sönd.e. Trefaldighet)
Allt vad ni vill (21 sönd.e. Trefaldighet)
Gud har gjort oss levande (22 sönd.e. Trefaldighet)