Alla Herrens vägar
Artikelnummer: 9522
 
36,00 kr
Sättning: SAB, ackompanjemang
Kompositör: Linell Sven
Kalendarium: Palmsöndagen, Septuagesima, Andra söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Begravning, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen

Övrig information:
Vismotetter över bibeltexter för trestämmig blandad kör.

Innehåll:
Hosianna
Tacka Herren
I begynnelsen fanns ordet
Alla Herrens vägar
Styr ut på djupen
Ni skall älska varandra
Människan är som gräset