Du skall älska Herren din Gud
Artikelnummer: 9417
 
36,00 kr
Sättning: SATB, SAB, Ackompanjemang
Kompositör: Johammar Anders
Kalendarium: Begravning, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen

Övrig information:
Tre sånger för blandad kör

Innehåll:
Du skall älska Herren din Gud
Herren är min herde
Det är gott att tacka Herren