Bevara mig, Gud
Artikelnummer: 9410
 
22,00 kr
Sättning: SATB, SAB, Ackompanjemang
Kompositör: Johammar Anders
Textförfattare: Pslt. 16:178
Kalendarium: Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Annandag Påsk