Herren är den som går framför dig
Artikelnummer: 9408
 
36,00 kr
Sättning: SATB, ackompanjemang
Kompositör: Johammar Anders
Textförfattare: 5 Mos. 31:16
Kalendarium: Nyårsdagen, Femte söndagen i påsktiden