Det klara glädjebud - körsatser
Artikelnummer: 9110
 
74,00 kr
Sättning: SATB, SAB
Textförfattare: Setterlind Bo
Kalendarium: Kristi Himmelsfärds dag, Femte söndagen i påsktiden, Pingstdagen

Övrig information:
Körsatser och ackompanjemang till melodierna i Det klara glädjebud av Bo Setterlind.

Innehåll:
Öppna din dörr
Psalm om Guds rike
Guds källa
Det finns en tro
Tro!
Glädjehymn
Herre, ge oss styrka
Vännen i vårt hjärta
Psalm för förkunnare
Längtar gör jag visst
Psalm efter gudstjänsen
Sången om Mästaren
Herdepsalm
Sjung helgonens lov!
Psalm om kärleken
Bönepsalm
Kvällspsalm (von Koch)
Kvällspsalm (Forsberg)
Magnificat
Änglarnas Drottning
Psalm om Maria och Barnet
Kanske det är natt hos dig
Sång till ljuset