Hos Gud är idel glädje / Underbar en stjärna blid
Artikelnummer: 901186
 
16,00 kr
Sättning: SATB
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag

Övrig information:
Underbar en stjärna blid:
Musik: Erik Ekberg
Text: Grundtvig, NFS
Övers: Roberg Kihlberg

Hos Gud är idel glädje:
Mel: ur Ahnfelts sånger
Text: Johan Nordahl Brun
Övers: Lina Sandell-Berg
Körsats: Albert Lindström