Dagar komma / Advent är väntans tid / Det susar genom livets strid
Artikelnummer: 901146
 
22,00 kr
Kompositör: Schop J
Arrangör: Ek Lars
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Andra söndagen i Advent, Tredje söndagen i Advent, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag

Övrig information:
Innehåller:
Dagar komma - Schop, J.
Advent är väntans tid - Åhlén, Waldemar
Det susar genom livets strid - Ahlberg, David