Bred dina vida vingar/Bön om närhet och framtid/Frälsare, du som äger läkedomen
Artikelnummer: 901136
 
22,00 kr
Sättning: SATB
Arrangör: Nyberg Anders
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Söndagen e Jul, Söndagen e Nyår, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Bönsöndagen, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Midsommardagen, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen

Övrig information:
Innehåller:
Bred dina vida vingar - Folkmelodi från Setesdal
Bön om närhet och framtid - Widestrand, Olle
Frälsare, du som äger läkedomen - Lindberg, Oskar