Gud bor i markens vilja/Han gick in i din kamp
Artikelnummer: 901120
 
14,00 kr
Sättning: SATB
Textförfattare: Lindgren Arne H
Kalendarium: Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Första söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Fastetid, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmsöndagen, Långfredagen, Femte söndagen i påsktiden, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Midsommardagen

Övrig information:
Innehåller:
Gud bor i markens vilja - Sundman, Lennart
Han gick in i din kamp - Paulsson, Christer