Gud, vår Gud, vi lovar dig/Lova Herren/Regn/Alleluja/Ingen kan hjälpa alla/Alla dessa dagar
Artikelnummer: 901116
 
22,00 kr
Sättning: SATB
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Fastetid, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Midsommardagen, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen

Övrig information:
Innehåller:
Gud, vår Gud, vi lovar dig - Edström, Elisabeth
Lova Herren - Blomqvist, Joël
Regn - Stignäs, Lena
Alleluja - Thyresson-Hedin, Maria
Ingen kan hjälpa alla - Wallin, Anna
Alla dessa dagar - Wallin, Anna

Rättelse: Ingen kan hjälpa alla, text av Abbé Pièrre; Alla dessa dagar, text av Stig Johansson, Malmö; rätt text: inte visste jag att de var livet; Lova Herren, verssiffror sista raden.