Tre hymner
Artikelnummer: 901110
 
36,00 kr
Sättning: SATB, Orgel
Kompositör: Willcocks David
Kalendarium: Septuagesima, Fastlagssöndagen, Fastetid, Första söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmsöndagen, Långfredagen, Påsknatten, Påskdagen, Annandag Påsk, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Pingstdagen, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Sönd e Alla helgons dag

Övrig information:
Innehåller:
Livet vann, dess namn är Jesus
Denna dag stod Kristus opp
När världens Frälsare jag ser