Den natt då Jesus gick att dö
Artikelnummer: 901056
 
14,00 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Hallnäs Hilding
Textförfattare: Frostenson Anders
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Första söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Långfredagen, Påsknatten, Påskdagen, Kristi Förklarings dag, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag

Övrig information:
Rättelse: tonsättarens utförandeförslag: allargando i takt 6 med fermat på punkterad fjärdedelsnot, därefter a tempo.