Sju sånger
Artikelnummer: 901031
 
42,00 kr
Sättning: SB, Orgel
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Julnatten, Juldagen, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Fastetid, Första söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmsöndagen, Skärtorsdagen, Långfredagen, Annandag Påsk, Femte söndagen i påsktiden, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag

Övrig information:
SLUT I LAGER! OKLART OM OMTRYCKNING SKER!

För tvåstämmig kör med orgel i satser av Roland Forsberg och Mats Åberg.

Innehåller:
Herdepsalm (Kommen och sen i Davids stall)/Setterlind-Forsberg
Du som gör allting nytt/Frostenson-Forsberg
I helig fastetid/Wallin-Forsberg
Han är försoningen/Forsberg
Bryt livets bröd för mig/Gustafsson-Forsberg
Vårpsalm/Frostenson-Forsberg
o Herre Gud, Oändelig/Wallin-Åberg