Altarsång CD
Artikelnummer: 89959
 
226,00 kr
Sättning: CD

Övrig information:
En inspelning av den liturgiska musiken ur Missale för Svenska kyrkan till hjälp för liturger och försångare.

Innehåll:
Julserien 1-8 / Fasteserien: 9-16 / Påskserien: 17-24 / Allmänna serien: 25-32 / Begravning: 33-34 / Vigsel: 35-36 / Övrigt: 37-41